Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

piątek, 3 marca 2017

Wyniki zapytania ofertowego 2/ZO/PNPR/2017 z dnia 17.02.2017

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na wykonywanie zadań doradcy zawodowego w ramach projektu pt.: „Pewnie na rynku pracy” o numerze WND-RPSL.07.01.03-24-01G1/15-006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego publikujemy wyniki zapytania ofertowego:

wtorek, 21 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń zawodowych z dnia 21.02.2017 r.


Dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. „SKILLS – skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe szkolenia zawodowe wraz z załącznikami