Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Działaj w CSR

Jeśli bliski jest Ci rozwój społeczności lokalnych w oparciu o partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne zachęcamy Cię do włączenia się w działania naszej organizacji.  

Centrum Społecznego Rozwoju to ciągle rozwijający się zespół złożony z praktyków i specjalistów z różnych dziedzin życia społecznego, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych i innych formach edukacji.


Zapraszamy do współpracy poprzez:
 Wolontariat

Zapraszamy do włączenia się w działania Centrum Społecznego Rozwoju poprzez osobiste zaangażowanie.
Ciągle poszukujemy osób chcących włączyć się w nasze działania. Oferujemy możliwość współpracy w dynamicznym zespole i satysfakcję z podejmowanych zadań.

Główne działania wolontariuszy związane są z:
- prowadzeniem zajęć dla dzieci i młodzieży
- prowadzeniem korepetycji
- poradnictwem obywatelskim
- organizacją festynów
- organizacją targów
- organizacją festiwali filmowych
- organizacją szkoleń
- organizacją konferencji
- organizacją kampanii społecznych
- pomocą w pracach biurowych

Otwarci jesteśmy również na innego typu zaangażowanie.

Nasi wolontariusze mają możliwość udziału w szkoleniach i innych formach zdobywania i podnoszenia kwalifikacji.

Wolontariat jest szczególną formą zdobywania kwalifikacji i budowania życiorysu zawodowego, przez osoby uczące się, przekwalifikowujące się, czy rozpoczynające karierę zawodową. Dla każdego i każdej z nas wolontariat to wiele dobrych chwil, dzięki którym możemy czuć satysfakcję z życia.

Najaktywniejsi wolontariusze nominowani są do przyznawanej każdego roku nagrody Wolontariusza Roku. Laury wolontariatu otrzymali:
- 2010 - Ewelina Wojsz
- 2011 - Sylwester Gacek, Anna Mazur, Jarosław Rogowski, Dominika Rzepa, Mateusz Rzeszutko, Małgorzata Sitko, Dawid Uszok

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Natalia Borys - koordynator biura CSR
tel.: +48 32 444 64 53


Praktyki

Jeśli jesteś uczniem lub studentem zachęcamy Cię odbycia praktyk w naszej organizacji. Centrum Społecznego Rozwoju, jest organizacją, której działania pozwolą Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wielu dziedzinach.

Zapraszamy do udziału w praktykach w szczególności studentów z kierunków:
- administracja
- doradztwo zawodowe
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- ekonomia
- informatyka
- nauki o rodzinie
- prawo
- pedagogika
- politologia
- polityka społeczna
- praca socjalna
- psychologia
- socjologia
- zarządzanie

Zapraszamy także uczniów szkół ponadgimnazjalnych z kierunków związanych z:
- informatyką
- prowadzeniem i obsługą biura,
- usługami opiekuńczymi i innymi.

Praktyki w naszej organizacji ukierunkowane są na rozwój osobisty i zawodowy. Zależy nam na tym, by osoby, które zakończyły program praktyk mogły związać się z naszą organizacją zawodowo lub w formie wolontariatu.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Piotr Jan Bańczyk - wiceprezes CSR
e-mail: zarzad(na)csr.biz.pl
tel.: +48 32 444 46 53


Staże

Oferta staży skierowana jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych w urzędach pracy oraz do wszystkich chętnych, którzy z innych instytucji mogą zostać skierowani do odbycia stażu w naszej organizacji.

W ramach staży oferujemy możliwość nabycia umiejętności zawodowych oraz uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach. W miarę możliwości staramy się aby uczestniczące w stażach osoby nabyły kompetencji i kwalifikacji pozwalających im na wejście na otwarty rynek pracy.

Odbywanie stażu w Centrum Społecznego Rozwoju połączone jest ze wsparciem doradcy zawodowego.

Stażystom oferujemy m.in. możliwość zdobycia doświadczenia związanego z:
- pracą zespołową
- organizacją pracy biura
- wsparciem działań administracyjnych
- przygotowaniem projektów pism, umów i dokumentów wewnętrznych instytucji
- redagowaniem informacji prasowych
- prowadzeniem dokumentacji projektów
- organizacją spotkań organizacji pozarządowych
- organizacją szkoleń i konferencji
- organizacją targów, festynów i festiwali
- realizacją projektów unijnych
- prowadzeniem rozmów z klientami

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Mateusz Eichner - prezes CSR
e-mail: zarzad(na)csr.biz.pl
tel.: +48 501 652 157


Członkostwo w CSR

Osoby systematycznie współpracujące z naszą organizacją mogą wnioskować o przyjęcie w poczet członków Centrum Społecznego Rozwoju.

Członkowie zwyczajni CSR zobowiązani są do opłacania składki w wysokości 30,00 zł rocznie .

Składki członkowskie winny być uiszczane do 30 czerwca każdego roku za rok bieżący, na rachunek bankowy Centrum Społecznego Rozwoju, prowadzony w Volkswagen Bank Polska S.A, nr: 74 2130 0004 2001 0323 7526 0001.

Osoby pozostające bez zatrudnienia lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej będą mogły wnioskować o obniżenie lub zwolnienie z opłacania składek. W takich szczególnych przypadkach decyzje o obniżeniu lub zwolnieniu z opłacania składek podejmować będzie Zarząd stowarzyszenia odnosząc się do konkretnego przypadku.