Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Zainwestuj w CSR

Nazwa Centrum Społecznego Rozwoju nie przypadkowo związana jest ze skrótem CSR (Corporate Social Responsibility), czyli odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorców. Nie chcemy być organizacją, na którą pracują mieszkańcy, ale taką która pracuje na rzecz całej społeczności.

Każde przekazane nam dobro traktujemy więc bardzo poważnie inwestując pozyskane środki w integralny rozwój społeczności lokalnej.

Zapraszamy do współpracy poprzez:
- CSR
- Wpłaty i darowizny
- 1% podatku


 CSR

Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej, stąd też zachęcamy do podjęcia systemowej pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej wraz z naszą organizacją. 

Dzięki społecznej odpowiedzialności będziecie Państwo mogli liczyć na: 

  • Wzrost zainteresowania inwestorów - Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.
  • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy - Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem.
  • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi - Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców.
  • Wzrost konkurencyjności - Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną.
  • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy - Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy, a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”.
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników - Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów poza finansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych. 
  • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników - Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.


Wpłaty i darowizny

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym naszej organizacji w postaci darowizny prosimy o przesyłanie przelewów na rachunek bankowy nr: 74 2130 0004 2001 0323 7526 0001, prowadzony w Volkswagen Bank Polska S.A.

W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna na cele statutowe.

W związku z działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez nasze stowarzyszenie przekazana darowizna może być przez darczyńce odliczona od podatku.
1% podatku


Zachęcamy Państwa oraz Państwa krewnych i znajomych przekazania 1% podatku na rzecz naszej organizacji.

Od stycznia 2016 roku Centrum Społecznego Rozwoju realizując zadania określone w programie Działaj Lokalnie wspiera lokalne inicjatywy, poprzez system mikrograntów. Wspieramy również dzieci - wychowanków prowadzonej przez nas Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu.

W związku z powyższym zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego za 2015 rok na rzecz Centrum Społecznego Rozwoju. Zebrane przez nas środki przekazane zostaną na:

Realizujemy też kilka celowych programów pomocowych, adresowanych do osób fizycznych i instytucji, w ramach których przekazujemy środki finansowe na:


JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Jeśli chcesz wspomóc nasze działania, wypełniając formularz rocznego zeznania podatkowego – PIT, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” wpisz:
1. Numer KRS: 0000223366
2. Obliczoną równowartość 1% należnego podatku

Film promujący 1% dla CSR

1% podatku to nie darowizna, to wskazanie konkretnego miejsca, do którego trafi 1/100 z płaconego przez Ciebie podatku dochodowego. Nie wskazanie tego miejsca skutkuje przekazaniem tej części podatku budżetowi państwa.