Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Działaj Lokalnie


„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 


Dalekosiężnym dążeniem fundatora programu „Działaj Lokalnie”- Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności- jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są liderzy i animatorzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują w lokalnym środowisku.

Konkursy grantowe organizowane przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach „Działaj Lokalnie” w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników ODL stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.

Początkujący liderzy, zainspirowani przykładami innych przedsięwzięć, sami organizują projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej potrzeby/problemu związanego z ich najbliższym otoczeniem. W wyniku realizacji takiego przedsięwzięcia zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska – dojrzewają jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje - uczą się jak pisać, realizować i rozliczać projekty. Uczą się jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych działań. Liderzy umieją mówić o swoich przedsięwzięciach, promować je w społeczności. Staje się dla nich jasne, że promowanie swojej aktywności jest ważnym elementem ich pracy, istotnym przy pozyskiwaniu nowych partnerów i ułatwiającym realizowanie przyszłych przedsięwzięć.


Istotnym elementem procesu dojrzewania lidera jest także nabywanie przez niego świadomości roli jaką odgrywa on w swoim środowisku. Dzięki doświadczeniom projektowym zaczyna rozumieć, że posiada narzędzia i kompetencje dzięki którym może wpływać na ożywianie życia lokalnego i aktywizację mieszkańców.   

Program „Działaj Lokalnie” to:
•    58 Ośrodków Działaj Lokalnie działających na terenie 551 gmin,
•    ponad 7,5 tysiąca zrealizowanych projektów,
•    ponad 32 miliony złotych przekazanych w postaci grantów.


To, co wyróżnia „Działaj Lokalnie” na tle innych programów grantowych, to podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektów na poziomie lokalnym- przez Lokalną Komisję Grantową składającą się z lokalnych autorytetów.

W 2015 roku stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju dołączyło do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie i jako Afiliowany ODL  po raz pierwszy realizuje lokalny konkurs grantowy w 10 gminach z terenów powiatu mikołowskiego i pszczyńskiego, tj. w Ornontowicach, Orzeszu, Wyrach, Mikołowie, Łaziskach Górnych, Kobiórze, Suszcu, Pawłowicach, Goczałkowicach- Zdroju oraz Miedźnej.