Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Dofinansowane projekty

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju realizuje projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne, w tym:

Łaziska do pary
Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Okres realizacji: wrzesień 2015- maj 2016.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołów  na rok 2015.
Okres realizacji: sierpień 2015- grudzień 2015.

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi w  rogramie
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Wyry na rok 2015.
Okres realizacji: maj 2015- grudzień 2015.
 
Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej m.in. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących zgodnie z wytycznymi określonymi w programie; dodatkowo w razie możliwości pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2015.
Okres realizacji: styczeń 2015- grudzień 2015.

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, polegające na realizacji programów osłonowych na rzecz mieszkańców ulic Długa i Zwałowa oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba w innych miejscach na terenie miasta Łaziska Górne po wcześniejszych konsultacjach bądź wskazaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2015.
Okres realizacji: styczeń 2015- grudzień 2015.

Łaziski Uniwersytet III Wieku
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Okres realizacji: wrzesień 2014- listopad 2014.

Discovering chances - chance for the future
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Okres realizacji: wrzesień 2014 - maj 2016.
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
Partnerzy: IASIS NGO (Grecja), Deneyimsel Egitim Merkezi Dernegi (Turcja), Fundacion Intras (Hiszpania), Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining gMbh (Austria).

Future Leader`s Laboratory
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Okres realizacji: sierpień 2014 - luty 2015.
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
Partnerzy: Youth Association DRONI (Gruzja)

Specific Posibilities Of Raising capabiliTies (SPORT)
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Okres realizacji: sierpień 2014 - grudzień 2014.
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
Partnerzy: Deneyimsel Egitim Merkezi Dernegi (Turcja), Connect (Włochy), Together (Malta).

Żyj z pasją
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Auchan.
Okres realizacji: wrzesień 2014 - czerwiec 2015.
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju.

Razem ku kulturze
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU.
Okres realizacji: maj 2014 - grudzień 2014.
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju.
Partner: Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci i młodzieży, mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie w okresie letnim od 28 czerwca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na 2014 rok.
Okres realizacji: czerwiec 2014 - lipiec 2014.

Masz staż - szansę masz
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: marzec 2014 - luty 2015.
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
Partner: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Partner ponadnarodowy: GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH (Niemcy)

Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie oraz prowadzenie działań edukacyjnych w razie potrzeby
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2014.
Okres realizacji: luty 2014 – grudzień 2014.

Laboratorium przedsiębiorczości i technologii
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: styczeń 2014 - czerwiec 2015.
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju
Partnerzy: Gmina Łaziska Górne / Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych, Gmina Wyry


Lepsza przyszłość
Źródło finansowania: Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: styczeń 2014 - czerwiec 2015.
Lider: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach.
Współrealizator: Dom Kultury w Gostyni.

Przyszłość w naszych rękach
Źródło finansowania: Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: styczeń 2014 - czerwiec 2015.
Lider: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.
Współrealizator: Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

Akademia filmu śląskiego "Filmowe południe"
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok.
Okres realizacji: lipiec 2013 - grudzień 2013.
Współprca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Kino młodych i niezależnych 2013
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2013 rok, ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji".
Okres realizacji: kwiecień 2013 - grudzień 2013.
Współprca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Przyszłość w naszych rękach
Źródło finansowania: Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: sierpień 2012 - grudzień 2013.
Lider: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.
Współrealizator: Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży poprzez wyjazdy w tereny czyste ekologicznie od 29.06.2012, do 31.08.2012.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Łaziska Górne na 2012 rok.
Okres realizacji: lipiec 2012 - sierpień 2012.

Kino młodych i niezależnych 2012
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2012 rok, ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji".
Okres realizacji: czerwiec 2012 - grudzień 2012.
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Misja Marszałka – Konstanty Wolny i jego czasy
Źródło finansowania:
Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji".
Okres realizacji: czerwiec 2012 - grudzień 2012.

Niezależne spotkania filmowe Filmowe Południe 2012
Źródło finansowania:
Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji".
Okres realizacji: czerwiec 2012 - grudzień 2012.
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

FIKO-MIKO - portal czasu wolnego powiatu mikołowskiego
Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież w działaniu".
Okres realizacji: 07 maja 2012 - 07 grudnia 2012.
Portal funkcjonuje pod adresem: www.fiko-miko.pl.

Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: styczeń 2012 - listopad 2014.
Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych, Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

Bohater swoich czasów – cykl filmów krótkometrażowych o wyjątkowych, pełnych pasji postaciach z Górnego Śląska
Źródło finansowania: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Okres realizacji: listopad 2011 - czerwiec 2012.
Partner: Amatorski Klub Filmowy „iks” w Mikołowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Ja pracuję, moje dziecko jest w dobrych rękach
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: wrzesień 2011 - luty 2012.
Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

Konkurs Filmowy - Filmowe Południe
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2011 rok.
Okres realizacji: wrzesień 2011 - listopad 2011.
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Zaraź się wolontariatem zastosowanie mentoringu w organizacjach pozarządowych powiatu mikołowskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.
Okres realizacji: sierpień 2011 - grudzień 2011.
Partner: Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "ProMoc".

Kino młodych i niezależnych
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2011 rok.
Okres realizacji: lipiec 2011 - grudzień 2011.
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Akademia Młodych Menedżerów Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: listopad 2010 - czerwiec 2011.

I Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych FILMOWE POŁUDNIE
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok.
Okres realizacji: listopad 2010 - grudzień 2010.
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Interdyscyplinarnie przeciw wykluczeniu w gminach Łaziska Górne, Orzesze i Wyry
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: sierpień 2010 - marzec 2011.
Partner: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego.

Mikołowska Akademia Dziennikarstwa
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Mikołowa na 2010 rok.
Okres realizacji: sierpień 2010 - grudzień 2010.
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.

Aktywizacja społeczna mieszkańców osiedla socjalnego Długa-Zwałowa poprzez rozwój usług Punktu Pracy Socjalnej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Okres realizacji: marzec 2010 - grudzień 2010.
Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegające na realizacji programów osłonowych na rzecz mieszkańców ulic Długa i Zwałowa w Łaziskach Górnych
Źródło finansowania: Projekty współfinansowane z budżetu Miasta Łaziska Górne na 2009, 2010, 2011 i 2012 rok.
Okres realizacji: kwiecień 2009 - grudzień 2009, marzec 2010 - grudzień 2010, luty 2011 - lipiec 2011, sierpień 2011 - grudzień 2011, styczeń 2012 - lipiec 2012, lipiec 2012 - grudzień 2012.
Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

„Filmowe południe” – portal internetowy o filmie offowym, niezależnym i amatorskim na Górnym Śląsku
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
Okres realizacji: październik 2009 - grudzień 2009.
Realizacja projektu i prowadzenie portalu www.filmowepoludnie.pl kontynuowane ze środków własnych stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju.

Kino niezależne w Mikołowie
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Mikołowa na 2009 rok.
Okres realizacji: wrzesień 2009 - grudzień 2009.
Realizacja projektu kontynuowana we współpracy stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie.

I Wakacyjne Warsztaty filmowe "Śląskie lato"
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
Okres realizacji: czerwiec 2009 - lipiec 2009.
Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

Młodzi społecznicy w powiecie mikołowskim - portal młodzieżowy i klub aktywności
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Okres realizacji: wrzesień 2008 - grudzień 2008.
Realizacja projektu i prowadzenie portalu www.fiko-miko.pl kontynuowane ze środków własnych stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju.

Malujemy Europę
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież w Działaniu".
Okres realizacji: styczeń 2008 - czerwiec 2008.
Partner: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych.

OTO My! - Filmowy manifest pokolenia które zostaje
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Okres realizacji: listopad 2007 - grudzień 2007.

"Reżyser, czyli w poszukiwaniu Migdalowej Polany" realizacja flmu o jednym z najwybitniejszych filmowców w naszym powiecie - Leonie Wojtali
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
Okres realizacji: czerwiec 2007 - listopad 2007.

Portal ludzi zaangażowanych społecznie: www.spolecznicy.pl - warsztaty dziennikarskie dla młodzieży oraz budowa portalu internetowego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Okres realizacji: 2006 rok.
Portal funkcjonuje jako www.fiko-miko.pl

"Ślązak z kamerą" film o historii amatorskiego ruchu filmowego w powiecie mikołowskim oraz warsztaty dla młodzieży
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok.
Okres realizacji: 2005 rok.

Młodzieżowy Klub Filmowy i warsztaty filmowe w Łaziskach Górnych
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież".
Okres realizacji: 2004 rok.
Realizacja projektu kontynuowana ze środków własnych stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju.